traduceri autorizate - traduceri tehnice

Contact

Descriere

Traduceri TEHNICE: -caiete de sarcini, studii de fezabilitate (documentație pentru licitație) -manual și instrucțiuni de utilizare pentru utilaje și echipamente -specificații tehnice -norme de Securitate și sănătate în muncă -pliante și broșuri de prezentare