Detector pentru gaz metan Prevent[m] -

Contact

Descriere

Detector cu certificat Kitemark, acordat de către British Standards Institution, la standardul BS EN 50194 -1:2009; Design simplu; Detectorul funcționează cu scopul de a detecta scăpări accidentale de gaz metan la niveluri mult mai mici față de limita inferioară de explozie; Dublă alarmă, furnizează un semnal vizual (LED roșu) și un semnal acustic (buzzer); Furnizează un semnal de ieșire pentru comanda unei electrovalve care întrerupe alimentarea cu gaz metan; Construit astfel încât permite instalarea unui singur detector pe electrovalvă sau se pot instala mai multe detectoare pe aceeași electrovalvă; Are în componență un sistem de auto-diagnostic pentru verificarea bunei funcționări a detectorului. LED-ul galben aprins continuu sau în impuls, sincronizat cu buzzerul indică o funcționare defectuoasă a detectorului; Dotat cu butonul de Test/Reset cu dublă funcție: testare periodică a funcționării detectorului și întreruperea stării de alarmă când detectorul alarmează.